Junkeren Solidaritetsfond

IK Junkeren har opprettet et Solidaritetsfond. Det overordnede målet er at ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi.

Å spille fotball og/eller håndball i Junkeren innebærer en del utgifter. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. IK Junkeren har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen i Junkeren skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi.

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent/treningsavgift, egenandel til turnering og hjelp til kjøp av utstyr. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, så langt fondet rekker.

Har dere behov for hjelp, send en mail til post@junkeren.no med vedlagt søknadsskjema.

Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.

Info om solidaritetsfondet og søknadsskjema vil etter hvert komme på vår nye hjemmeside. Inntil videre sendes søknader på mail som nevnt ovenfor.

Om noen av dere har eller jobber i en bedrift som ønsker å bidra med midler for å øke fondet, vil vi sette stor pris på at du tar kontakt med oss. Kontakt oss på post@junkeren.no.

SknadSolidaritetsfond-iIKJunkeren.docx (DOCX/67.92 KB)