Priser

Her finner du en oversikt hva det koster å spille håndball i Junkeren

Alle aktive i Junkeren IK skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Utøver er da forsikret og knyttet til Norges Idrettsforbund. Innmelding i klubben skjer via (LINK). I tillegg er det pålagt at alle styremedlem og trenere er medlem av klubben. Satsene for medlemskap i klubben fastsettes på Årsmøtet som avholdes hvert år i mars.

Følgende satser gjelder for medlemskap i Junkeren IK for 2023:

 • Aktive spillere kr. 600,-
 • Styremedlem og trenere kr. 100,-
 • Støttemedlem kr. 550,-

Sesongavgift
Sesongavgift er knyttet til særidretten. Denne dekker blant annet hall- og baneleie til treninger og kamper, dommere, drakter, diverse utstyr til lagene, bekledning til trenere, seriepåmelding, avgifter til forbund, trenerkurs etc. For håndball har styret vedtatt følgende satser for sesongen 2022/2023:

 • J/G 9 (2014) kr. 2.500,-
 • J/G 10 (2013) kr. 2.500,-
 • J/G 11 (2012) kr. 2.500,-
 • J/G 12 (2011) kr. 4.000,-
 • J/G 13 (2010) kr. 4.000,-
 • J14 (2009) kr. 4.000,-
 • J15 (2008) kr. 4.000,-
 • J16 (2007) kr. 4.000,-
 • Rekrutt kr. 4.000,-
 • Veteran kr. 1.500,-

Treneravgift
Styret har over tid jobbet for å profesjonalisere trenerarbeidet i ungdomsavdelingen med en trenerutvikler som både har oversikt over lagene, og som går inn i lagene med både veiledning og trenerstøtte. Det er ansatt spillerutvikler for J14, J15, J16 og J18/20. For å finansiere dette har styret besluttet skal finansieres gjennom en treneravgift som fordeler seg slik pr spiller på de ulike lagene:

 • J14 - 150 kroner per mnd i 12 mnd
 • J16 - 360 kroner per mnd i 12 mnd
 • Rekrutt - 360 kroner per mnd i 12 mnd

Når kommer faktura
Medlemskontingenten faktureres for seg i januar/februar og følger kalenderåret.

Sesongavgift og treneravgift følger sesongen og faktureres i august/september via SpondKlubb.

Fritak og rabatter

 • Vi gir fritak av sesongavgift for ett barn pr trener for hver åttende spiller på laget.
 • Vi har gode ordninger for fritak og rabatter for familier som har det vanskelig økonomisk.