Priser

Her finner du en oversikt hva det koster å spille håndball i Junkeren

Alle aktive i Junkeren IK skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Utøver er da forsikret og knyttet til Norges Idrettsforbund. Innmelding i klubben skjer via (LINK). I tillegg er det pålagt at alle styremedlem og trenere er medlem av klubben. Satsene for medlemskap i klubben fastsettes på Årsmøtet som avholdes hvert år i mars.

Følgende satser gjelder for medlemskap i Junkeren IK for 2020:

 • Aktive spillere kr. 550,-
 • Styremedlem og trenere kr. 100,-
 • Støttemedlem kr. 550,-

Sesongavgift
Sesongavgift er knyttet til særidretten. Denne dekker blant annet hall- og baneleie til treninger og kamper, dommere, drakter, diverse utstyr til lagene, bekledning til trenere, seriepåmelding, avgifter til forbund, trenerkurs etc. For håndball har styret vedtatt følgende satser for sesongen 2020/2021:

 • Født 2012 kr. 1.250,-
 • Født 2011 kr. 1.250,-
 • Født 2010 kr. 1.800,-
 • Født 2009 kr. 1.800,-
 • Født 2008 kr. 1.800,-
 • Født 2007 kr. 2.500,-
 • Født 2006 kr. 2.800,-
 • Født 2005 kr. 2.800,-
 • Født 2004 kr. 2.800,-
 • Født 2003 kr. 3.800,-
 • 3.divisjon  kr. 4.300,-

 

Når kommer faktura
Medlemskontingenten faktureres for seg i januar/februar og følger kalenderåret.

Sesongavgift er følger sesongen og faktureres i sin helhet i august/september. Beløpet kan deles opp i månedlige avdrag om ønskelig. Pt tilbyr vi ikke e-faktura så man må selv opprette månedlig betaling i nettbanken om man ønsker det.

Fritak og rabatter

 • Vi gir fritak av sesongavgift for ett barn pr trener for hver åttende spiller på laget.
 • Vi har gode ordninger for fritak og rabatter for familier som har det vanskelig økonomisk.

Kontakt daglig leder for dialog om faktura, fritak eller rabatter.