Treningstider

Gjeldende treningstider for håndballgruppa

Her følger en oversikt over lagenes treningstider for 2020. Merk dere at dette er tildelte timer i hall så det kan forekomme at lag har egne l øsninger med treningstider utenom tildelte timer i tillegg.

Jenter 2012/2013
Saltvern skole gymsal B onsdager kl. 17.00 - 18.00

Jenter 2009/2010
Bodø Spektrum onsdag kl. 17.00 - 18.00
Nordstrandahallen søndag kl. 17.00 - 18.00

Jenter 2008
Stordalshallen torsdag kl. 16.00 - 17.00
Stordalshallen Søndag kl. 18.00 - 19.00

Jenter 2007
Stordalshallen mandag kl. 15.00 - 16.00
Bodø Spektrum onsdag kl. 16.00 - 17.00
Stordalshallen torsdag kl. 15.00 - 16.00

Jenter 2006
Bodø Spektrum tirsdag kl. 19.30 - 20.30
Bodø Spektrum torsdag kl. 16.00 - 17.30
Bodø Spektrum søndag kl. 18.00 - 19.00

Jenter 2005
Bodø Spektrum mandag kl. 18.30 - 19.30
Bodø Spektrum onsdag kl. 18.00 - 19.00
Bodø Spektrum søndag kl. 19.00 - 20.00

Jenter 2004
Bodø Spektrum onsdag kl. 19.00 - 20.30
Bodø Spektrum torsdag kl. 20.00 - 21.00
Stordalshallen søndag kl. 19.00 - 20.00

Jenter 2003
Bodø Spektrum mandag kl. 16.00 - 17.30
Bodø Spektrum torsdag kl. 21.00 - 22.00

Jenter 2001/2002
Bodø Spektrum mandag kl. 21.00 - 22.00

Damelaget
Bodø Spektrum mandag kl. 19.30 - 21.00
Bodø Spektrum tirsdag kl. 20.30 - 22.00
Bodø Spektrum torsdag kl. 17.30 - 19.00
Bodø Spektrum fredag kl. 17.00 - 18.30

Gutter 2009/2010
Stordalshallen mandag kl. 16.00 - 17.00

Gutter 2008
Stordalshallen onsdag kl. 16.00 - 17.00
Stordalshallen fredag kl. 16.00 - 17.00

Ved spørsmål om timefordelingen kontaktes ansvarlig for timerfordeling, Morten Tjønndal.