Sportslig utvalg

Sportslig utvalg er klubbens øverste organ for håndtering og oppfølgning av driften av den sportslig virksomheten til klubben. Sportslig utvalg skal sikre sportslig utvikling av klubben og ivareta sportens interesser. Utvalget skal etterstrebe å tilrettelegge for et best mulig tilbud til alle våre aktive fotballspillere.

Sportslig utvalg skal involveres i avgjørelser som i særlig grad påvirker den sportslig delen av klubbens virke.

Robert Blix

Robert Blix

Rolle: Leder Sportslig utvalg
Tlf.: 951 65 216
E-post: Send e-post

Stig Morten Løkkebakken

Stig Morten Løkkebakken

Rolle: Medlem
Tlf.:
E-post: Send e-post

Baard Kristoffersen

Baard Kristoffersen

Rolle: Medlem
Tlf.: 990 38 113
E-post: Send e-post

Terje Kvarsnes

Terje Kvarsnes

Rolle: Medlem
Tlf.: 911 54 497
E-post: Send e-post