Heder og ære til våre ildsjeler

Flere ildsjeler ble hedret da IK Junkeren avholdt årsmøte i onsdags ettermiddag.

Årsmøte som opprinnelig var planlagt til slutten av mars ble pga covid-19 flyttet til i ettermiddag. Her ble flere av klubbens ildsjeler hedret for deres innsats i klubben vår.

Hedret for deres innsats for barn og ungdom
Espen Fagervoll, Knut Magne Karlsen og Kjell Aksel Haldorsen har i en årrekke bidrat som styreleder, styremedlem, oppmann, materialforvalter og uttalige timer på feltet som trenere. De har vist et stort engasjement for barn og ungdom i Junkeren og fortjener all ros for deres innsats. Junkeren er helt avhengig av frivillighet og setter umåtelig pris på deres bidrag.

Avtroppende leder av fotballgruppa hedret
Håvard Breivik har gjennom sine organisatoriske evner, tydelighet, gode humør, entusiasme og stå-på-vilje, styrt fotballgruppen med stødig hånd de 2 siste årene. Han har fått fotballgruppen tilbake på rett spor og det har vært en sann glede å ha Håvard som en del av Junkeren. Junkeren takker deg så mye for ditt meget viktige bidrag til klubben i våre hjerter.

Årets hederspris til ildsjel fra håndballgruppa
Årets hederspris beæres Odd Harald Schjetne som gjennom mange år har vist et særdeles godt engasjement for Junkeren.

Som trener har Odd Harald bidratt med sitt gode humør og sin evne til å skape et positivt miljø og et godt fellesskap for sine utøvere.

Hedersmannen har stått på for jentehåndballen i Junkeren, ikke bare som trener, men som medlem av styre, sportslig leder, oppmann, materialforvalter og gudene vet hvilke funksjoner vedkommende ikke har hatt. Han har i mange år bidratt særdeles positivt og formet Junkeren til det klubben er i dag. Det levner liten tvil om at Odd Harald har bidratt langt mer enn hva man kan tørre å drømme om av en frivillig.

Det er med stor glede at klubblegenden Odd Harald Schjetne tildeles årets hederspris.

 

IK Junkeren ønsker å takke alle våre ildsjeler for sine bidrag med å forme klubben til en solid klubb og for å gi barn og ungdom et trygt og godt fritidstilbud. Styret og administrasjon gleder seg til å fortsette utviklingen av Junkeren med dere.