Innkalling årsmøte fotball

AVLYST PGA KORONA

Styret innkaller herved til årsmøte i IK Junkeren Fotball

Årsmøtet avholdes den 12. mars Kl. 18.00 i Klubbhytta til IK Junkeren.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til post@junkeren.no. Vedlagt mal skal brukes. (DOCX/39.12 KB)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.junkeren.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte i håndball!
Med vennlig hilsen
styret