Innkalling til årsmøte i IK Junkeren 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i IK Junkeren.

Årsmøtet avholdes 20. mars kl. 18.00 i klubbhytta.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til post@junkeren.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg her. (DOCX/33.85 KB)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.junkeren.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IK Junkeren i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IK Junkeren. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IK Junkerens lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IK Junkeren, kontaktes på post@junkeren.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret