Innkalling til årsmøtet 2021

Årsmøtet avholdes 15.06.21 kl. 18.00 i Klubbhytta i Stordalen.

Hovedstyret i IK Junkeren innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes 15.06.21 kl. 18.00 i Klubbhytta i Stordalen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.06.20 til post@junkeren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.junkeren.no, samt i Klubbhytta.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Junkeren IK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Junkeren IK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IK Junkeren kontaktes på post@junkeren.no.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen,
Hovedstyret