Innkalling til utsatt årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes 17.06.20 kl. 18.00 i Klubbhytta i Stordalen.

Innkalling til utsatt årsmøte i Junkeren IK 2019

Styret innkaller herved til tidligere utsatt årsmøte i Junkeren IK.

Årsmøtet avholdes 17.06.20 kl. 18.00 i Klubbhytta i Stordalen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.06.20 til post@junkeren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.junkeren.no, samt i Klubbhytta.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Junkeren IK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Junkeren IK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Junkeren IK`s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IK Junkeren kontaktes på post@junkeren.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret