Junkeren permitterer alle ansatte

Idrettsklubben Junkeren permitterer alle ansatte som følge av koronavirusets økonomiske konsekvenser

På grunn av den helt ekstraordinære situasjonen der all organisert idrett er stoppet opp har Junkeren valgt å permittere alle ansatte. Det er sendt ut permitteringsvarsel og permittering vil gjelde fra mandag 23. mars.

Som mange andre får koronakrisen økonomiske følger. Vi har full aktivitetsstopp i organisasjonen og registrerer store tapte inntekter fra flere arrangementer og stor usikkerhet rundt øvrige inntekter gjør at vi må gå til dette drastiske grepet for å få bedre kontroll på situasjonen. Det er med tungt hjerte vi permitterer de ansatte, men liv og helse går foran klubbens og idrettens egeninteresser, sier daglig leder Runar Bo Eriksen.

Junkeren beholder noen prosenter for å ha kontroll på klubbens løpende forpliktelser. Blant annet beholder vi daglig leder i 20% stilling som sørger for at klubben drives på et minimumsnivå, uttaler styreleder Hans Petter Horsgaard.