Gjennomføring av kamper i korona-tider

I forbindelse med at deler av breddefotballen åpner, følger det med et sett av regler fra forbundet som vi er pliktet å følge. Alle lag må lese hele denne informasjonssiden.

Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele denne informasjonssiden og setter seg godt inn i de ulike elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

 
 
 
Arrangørklubbens ansvar
 • Alle kamper skal ha dedikert kampvert.
 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene og turneringen regnes ikke som en del av deltakerantallet. 
 • Arrangørklubben er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo, navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing.
 • Junkeren har kjøpt inn et elektronisk system "I´m here" for å holde oversikt over de som er på anlegget. Det er kampverts oppgave å påse at alle registrerer seg.

 

Foreldre / Publikum
 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal registrere at de er på anlegget. Dette gjøres via sms, QR-kode eller nettleser på mobilen. I´m here oppbevarer informasjonen i 10 dager, slik Helsedirektoratet krever.
 • Publikum oppholder seg minimum 2 meter fra sidelinjen og på motsatt side av trenere/spillere eller på tribune.
 • Publikum kan kun stå i de ovenfornevnte områdene. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.

 

Spillere
 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill.
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

 

Dommer
Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.
Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Junkerens trener/lagleder.
 
Kampvert
 • Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdrag fra lagledelsen.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg "kampvert-vest". Vest henger i klubbhytta.
 • Kampverten må påse at publikum oppholder seg minimum 2 meter fra sidelinjen og på motsatt side av trenere/spillere, på tribune eller bak mål.
 • Kampverten skal før og under kamp sørge for at alle som er på anlegget registrerer seg elektronisk via "Imhere".
 • Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
 • Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på anlegget (200), avstand mellom folk og generelt gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.

 

Obligatorisk Koronoavettkurs for spillere

 • Alle som spiller i 13-årsklassen og oppover må gjennomføre Fotballens koronavettkurs.
 • Spillere og støtteapparat kan gjerne være samles for å ta kurset, men den enkelte må være innlogget med sin unike Min idrett-bruker for å få registrert gjennomført kurs. 
 • Alle må ha fødselsnummer (11-siffer) klar før oppretting av Min-idrett-bruker. Man må også ha klar en e-postadresse og et mobilnummer (kan være foreldre/foresattes).
 • Her er en lettfattelig brukerveiledning som tar deltagerne gjennom hvert skritt: https://akilles.slides.com/akilles/brukerveiledning-fotballens-koronavettkurs/fullscreen
 • Kurset tas på både PC og mobiltelefon. Kurset er fullført når kursprøven er bestått.
 

 
Garderober / Fasiliteter
 • Med bakgrunn i kravene til renhold for bruk av garderober vil garderobene være stengt inntil videre.