Smittevern-retningslinjer for trening i Junkeren

Vi ber dere bli med på den felles dugnaden hvor vi alle har et ansvar.

Vi forholder oss til gjeldende retningslinjer fra kommunen og myndighetene og vil ta vårt ansvar for å hindre smitte. Vi er helt avhengig av dere voksne rundt lagene for å kunne bidra på en god måte!

Vi ber dere derfor bli med på den felles dugnaden hvor vi alle har et ansvar.

Smittevern-retningslinjer for trening inne:

1. Alle spillere og trenere skal vaske hendene i såpe før trening

 • Dette gjøres i Nordlandshallen/gymsal/hall!
 • Dette er trenernes ansvar!
 • Ta med såpe i lagbag!
 • Spillere som kommer sent på trening må vaske hendene før de får delta!

2. Alle spillerne og trenerne skal vaske hendene i såpe etter trening

 • Dette gjøres i Nordlandshallen/gymsal/hall!
 • Dette er trenernes ansvar!
 • Ta med såpe i lagbag!
 • Ingen spillere får forlate treningen før hendene er vasket!

3. Unngå bruk av garderobe (hvis mulig)

Smittevern-retningslinjer for trening ute:

1. Alle spillere og trenere skal vaske hendene i såpe før trening

 • Dette gjøres hjemme!
 • Dette er foreldrenes/spillernes ansvar!

2. Alle spillerne og trenerne skal vaske hendene i såpe etter trening

 • Dette gjøres hjemme!
 • Dette er foreldrenes/spillernes ansvar!
 • Trenerne minner om dette!

3. Unngå bruk av garderobe (hvis mulig)