Satser på unge håndballspillere

Junkeren og SpareBank 1 Nord-Norge enig om hovedpsponsoravtale og oppstart av håndballakademi

Junkeren og SpareBank 1 Nord-Norge har inngått hovedsponsoravtale for de neste årene og som en del av avtalen skal partene samarbeide om å starte opp håndballakademi i Bodø.

«Det kommer til å bli et unikt tilbud i Bodø når håndballakademiet for barn starter opp. Vi ønsker å nå ut til dem som ønsker å trene en ekstra økt i uken. I tillegg ønsker vi å skape et godt miljø der unge håndballspillere kan møtes på tvers av årganger og klubbtilhørighet, sier daglig leder Runar Bo Eriksen.»

- Hovedmålet med akademiet er å utvikle og lære dem tekniske og taktiske ferdigheter som de kan ta med seg inn i treningsarbeidet sitt.

Tilbudet vil være for både gutter og jenter og starter opp i løpet av 2020. «Det er ikke helt klart når det blir oppstart, men målet er oppstart av nytt skoleår til høsten.»

SpareBank 1 Nord-Norge med banksjef Per Martin Olsen er gledelig med på å støtte idretten.
«Tiltak som dette er med på å gjøre byen vår mer attraktiv. Junkeren og øvrige klubber gjør en formidabel jobb med å tilrettelegge aktivitet for barn og ungdom. De bygger mennesker som etterhvert skal være med på å bygge byen vår, og vår viktigste ressurs er nettopp humankapitalen».

Junkeren IK og SpareBank 1 Nord-Norge har inngått et treårig samarbeid som ikke bare omhandler aktivitet for de aller minste. «Vi ser at Junkeren har noe på gang med damehåndballen. Et svært ungt og lovende lag som nå spiller allnorsk 2. divisjon som vi følger med spenning hvor langt de kan nå i årene som kommer. Nå er det damenes tur, sier Per Martin Olsen.»

Samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge betyr mye for oss, sier Bo Eriksen. «De bidrar enormt, både økonomisk og med kompetanse og ikke minst et yrende engasjement for samfunnet vårt. For oss er dette et ekteskap vi ikke klarer oss uten, sier Bo Eriksen med et glimt i øyet.»


Ønsker å bygge anlegg
Junkeren har i lengre tid jobbet med planer om nye anlegg i Stordalen. Dette har SpareBank 1 stilt seg positive til. I første omgang harbanken bidratt med midler til prosjektering av anlegg, så får vi se om det blir noe mer samarbeid utover det.

«Det er utvilsomt et stort behov for flere anlegg i Bodø så det er spennende at Junkeren har tatt initiativ til å realisere anlegg i klubbregi. Særlig i en tid der kommuneøkonomien er anstrengt. Vi har ikke inngått noe formelt samarbeid for dette prosjektet, men følger med avslutter Per Martin Olsen»

Prosjektet inkluderer idrettene fotball, håndball, bryting og turn. I tillegg ser man at økt kapasitet i form av flere anlegg, også vil gi flere idretter bedre vilkår. Dette er et vinn-vinn prosjekt for mange klubber og idretter. I første omgang samarbeider Junkeren IK med Bodø Bryteklubb og B&OI Turn, men er åpen for å samarbeide med flere klubber. Vi presenterer gjerne prosjektet for alle som ønsker det, sier daglig leder Runar Bo Eriksen.