Turneringsreglement

Reglement Hestehoven Håndball Cup
Turneringen spilles etter NHFs reglement, med følgende unntak/presiseringer.

 

Spilletider
Innledende kamper: Alle årsklasser spiller 1 x 20 min.
Sluttspillkamper: Alle årsklasser spiller 1 x 20 min.

Minihåndball: 1x12 min

Aldersklasser minihåndball:

 • Mix 2011 (gutter/jenter født 2011)

Øvrige klasser

 • G10 (gutter født 2010)
 • G11 (gutter født 2009)
 • G12 (gutter født 2008)
 • G13 (gutter født 2007)
 • G14 (gutter født 2006)
 • G15 (gutter født 2005)
 • G16 (gutter født 2004)
 • G17 (gutter født 2003)
 • J10 (jenter født 2010)
 • J11 (jenter født 2009)
 • J12 (jenter født 2008)
 • J13 (jenter født 2007)
 • J14 (jenter født 2006)
 • J15 (jenter født 2005)
 • J16 (jenter født 2004)
 • J17 (jenter født 2003)

I klassene G/J10 spilles aktivitetsserie.
I klassene fra J/G12 spilles innledende kamper og A- og B-sluttspill, eventuelt plasseringskamper.

Spillere
Minihåndball: 4'er håndball, dvs. 4 spillere på hvert lag på banen samtidig. I J/G10 år er det 5 utespillere + målvakt.
I alle årsklasser fra J/G12 skal det benyttes 7 spillere (6 utespillere + målvakt).

En spiller kan ikke delta på to lag i samme klasse. Dette gjelder ikke for J/G10 og i minihåndball der spillerflyt er tillatt.
Spillere må ikke overholde NHFs bestemmelse for hviletid gjeldende for aldersbestemte lag.

Spillebane
Alle årsklasser fra J/G-10 benytter standard håndballbane (20x40m) og standard mål (3x2m)

Minihåndball spilles på minihåndballbaner (på tvers av standard bane).

Ballstørrelser
J/G16: 2
J/G14: 1
J/G10 – J/G12: 0
Minihåndball: 00

Påmeldte lag
Lag må ha klubbtilhørighet.

Spillesystem

 • Lagene må stå klare ved riktig bane 5 min før kampstart.
 • Hjemmelaget starter alltid med ballen. Hjemmelaget stiller på venstre banehalvdel sett fra sekretariatet.
 • Lag som ikke møter til kampstart vil miste poengene til motstander og resultat blir satt til 0-0.
 • Vi følger årsklasser for sesongen 2019/2020, se over.
 • Dommer tar kun «time-out» i kampene når vurderingen tilsier at det er særdeles nødvendig (alvorlig skader, usportsligheter og annet).
  Det er ingen mulighet for «lags time-out» i turneringen.
 • Ved uavgjort resultat etter full tid i sluttspillkampene (fra J/G12) spilles det 1 ekstra omgang på 3 min.
  Ved uavgjort etter dette spilles det «første mål vinner». Avkast avgjøres ved loddtrekning/myntkast før første ekstraomgang. Laget som ikke starter første ekstraomgang, starter den andre.Ved poenglikhet i innledende runder (fra J/G12) rangeres lagene etter følgende:
  1.Innbyrdes oppgjør
  2.Målforskjell
  3.Antall scorede mål
  4.Minst innslupne mål
  5.Minst bestrafning
  6.Loddtrekning

Dispensasjonsspillere

 • Lagene kan stille med flere dispensasjonsspillere, men kan ikke benytte mer enn 2 om gangen ute på banen.
 • Dispensasjonsspillere skal være merket med hvitt bånd/tape på høyre arm.
 • Dispensasjonsspillere kan ikke være mer enn 1 år over årsklassen.
 • Godkjenning fra NHF av dispensasjonsspillere legges fram før kamp.
 • Annet må søkes turneringsledelsen.

Klisterbruk
Klister er bare tillatt i klassene J/G16.

Protest
Jury bestående av representanter fra arrangør, dommer og trenere. Eventuelle protester skal behandles etter følgende regelverk:

 • Protester skal leveres umiddelbart etter kampens slutt og føres på kamprapport. Lagledere eller kaptein på begge lag og minst 1 dommer skal kvittere på kamprapporten at alle er informert om protesten før man forlater banen.
 • Hvis det protesteres på forhold som foreligger før kampen skal dommere og motstander informeres om at protesten er nedlagt før kampen startes og kvitteres av alle parter på kamprapport.
 • Protestgebyr på kr 750,- betales samtidig som protesten leveres inn.
 • Gebyret blir kun tilbakebetalt om protesten går gjennom etter jurymøte.
 • Jury vil normalt fatte avgjørelse innen 2 timer etter mottatt protest.
 • Juryens kjennelse er endelig og kan ikke påklages.