Påmelding

PowerOffice Cup 2023 arrangeres 25-27. mars i Nordlandshallen. Turneringen gjelder for både jenter og gutter i klassene 6-13 år. Sluttspill for klassene jenter og gutter 13 år. I klassene G12, G13 og J12 er det nivåinndeling nivå 1 og nivå 2. Nivåinndeling er ikke for at lagene skal melde på rene første og andrelag, men for å sikre jevne kamper og mestring.

De aller minste spiller 3v3 på baner med vanter, årgangene 2014, 2013 og 2012 spiller 5v5, mens de øvrige klassene 2011, 2010 og 2009 spiller 7v7 (inkl keeper).

Vi anbefaler at dere melder på nok lag i forhold til hvor mange spillere dere er. De som skal spille 3er fotball bør være 4-5 spillere per lag, de som spiller 5er fotball bør være 6-8 spillere per lag, mens de som spiller 7er bør være 8-9 spillere per lag slik at alle får mye spilletid.

LINK FOR PÅMELDING HER