Turneringsreglement

SPILLEBERETTIGELSE:
En spiller er spilleberettiget for sitt lag etter NFFs kampreglement. Dersom det blir krevd, må spillere til enhver tid kunne dokumentere sin alder ved å vise legitimasjon.
En spiller kan KUN delta på ETT lag i samme klasse i turneringen. Det betyr dog at en yngre spiller kan delta i klassen over ved nødvendighet.

OVERÅRIGE SPILLERE OG GJESTESPILLERE:
To gjestespillere pr lag tillatt i aldersklassene 12-14 år, tillatelse fra moderklubb må foreligge.
Overårige spillere med dispensasjon gitt av NFF Nordland godtas, men kun 1 - en spiller av gangen på banen. Kopi av denne overleveres sekretariatet før første kamp spilles. Godkjennelse/avslag på søknader begrunnes ikke. Dispensasjonsspillere skal merkes med hvit eller blå tape/bånd på venstre overarm.

Overårige spillere Ikke tillatt. Ved behov kan søknad sendes arrangør, blir behandlet individuelt ut fra lagets sammensetning. Dispensasjoner gitt av NFK godtas, men kun 1 – en spiller av gangen på banen. Kopi av denne overleveres sekretariatet før første kamp spilles. Godkjennelse/avslag på søknader begrunnes ikke. Dispensasjonsspillere skal merkes med rød eller blå tape/bånd på venstre overarm.

FRAMMØTE:
Alle lag plikter å stille ferdigskiftet ved den bane hvor deres kamp skal spilles når kampen skal begynne ihht. kampoppsettet. Lag som møter for sent taper kampen på WO og resultatet settes til 3-0 til motstander. Alle lag i sluttspillklasser må levere navneliste elektronisk, innenfor oppgitt frist. (via tilsendt påmeldingslink)

DRAKTLIKHET:
Dersom lagene har for like drakter skal "bortelaget" skifte drakt, eller benytte vester. Hjemmelag er det laget som står oppført først i kampoppsettet.

SPILLETID:
3er: Spilletid på 1 x 12 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.
5ér: Spilletid på 1 x 22 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.
7er: Spilletid på 1 x 22 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.

SLUTTSPILL:
I klassne f.o.m. J13/G13, avgjøres rekkefølgen i det innledende spillet på følgende måte:

 • Flest poeng
 • Ved poenglikhet – best målforskjell
 • Ved lik målforskjell – flest scorede mål
 • Innbyrdes oppgjør
 • Ved lik målforskjell og likt antall scorede mål og ikke skille på innbyrdes oppgjør – loddtrekning

I sluttspillet avgjøres vinneren på følgende måte:

 • Ved uavgjort blir det straffesparkkonkurranse med 3 straffer for hvert lag.
 • De syv spillerne fra hvert av lagene som befinner seg på banen ved kampslutt er de spillerne som deltar i straffesparkkonkurransen.
 • Ved fortsatt likhet tar hvert lag en og en straffe til det er kåret en vinner.

JURY OG PROTESTER:
NFF`s kampreglement §12-3 punkt g følges; og lyder:

Til å behandle brudd på turneringsreglene, NFF`s kamp og konkurranseregler og protester skal det av arrangøren oppnevnes en jury på minst 3 medlemmer tilsluttet medlemsklubb i NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.

Eventuelle protester skal nedlegges skriftlig i turneringens sekretariat av lagleder senest 30 min. etter ferdigspilt kamp. Med protester skal det følge gebyr på kr. 200,- som returneres hvis protesten tas til følge. Protesten skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder.

Juryens avgjørelse er endelig.
Blir protesten tatt til følge settes resultatet til 3-0.

SPILLEREGLER.
OBS: Leggbeskyttere skal benyttes.

 • Straffespark tas fra straffesparkmerket, 8 meter fra mållinja.
 • I 3er fotball er det maksimum 3 fra hvert lag. I 3er fotball spilles det uten målvakt.
 • I 5er fotball er det maksimum 5 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig.
 • I 7er fotball er det maksimum 7 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. 
 • Antall trenere/ledere som kan oppholde seg ved innbytterbenken under kampen, er begrenset til maksimum 2 personer.
 • Hvert lag kan ha så mange innbyttere en ønsker. Disse kan byttes ut og inn under hele kampen.
 • Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå fra innbyttersonen midt foran benkene. Ny spiller kan ikke komme inn før den som skal erstattes har passert sidelinjen i innbyttersonen.
 • Advarsel kan gis ved feil innbytte.
 • Når forsvarende lag tildeles frispark i eget straffesparkfelt, er ikke ballen i spill før den er utenfor straffesparkfeltet.
 • Det kan ikke scores direkte fra avspark.
 • Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet settes i gang ved dropp under der ballen traff taket.
 • Regelen for offside gjelder ikke.
 • Tilbakespill regelen praktiseres i 5er og 7er klassene.
 • Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke scores direkte fra innspark. Ballen skal ligge stille på eller bak sidelinja. Motspilleren skal være minst 3 meter fra ballen.
 • Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 5 meter fra ballen.
 • Ved bevist uthaling av tid, kan det tildeles advarsel (gult kort) og indirekte frispark til motstander.
 • Det er ikke tillatt med ørepynt, smykker, armbånd, piercing og lignende.
 • I klassene J/G6-12 år kan ekstra spiller settes inn når motstander leder med minst 4 mål. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag. 

KEEPER-REGLER

 • Målspark (ballen ute av spill) erstattes med utkast (målkast) og må utføres av keeper.
 • Målkast kan ikke spilles direkte over midten. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midten.
 • Ved målkast kan keeper slippe ballen til egen spiller innenfor målgården. Motstander kan ikke komme inn i målgården før spiller har mottatt ballen.
 • Keeper kan spille direkte fra eget målfelt over midten ved redning.
 • Ved bevist uthaling av tid, kan det tildeles advarsel (gult kort) og indirekte frispark til motstander på 6-meterlinjen.

 

For klassene J/G6-12 år er egen banehalvdel pressfri sone ved målspark.

 • Ved igangsetting fra målvakt (målkast), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen (midtbanen).
 • Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten.
 • Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
 • Ballførende lag må ikke vente på at motstander skal trekke seg tilbake, men har mulighet til å starte spillet umidellbart, dersom de ønsker dette. Men ballen er ikke i spill før den har forlatt straffesparkfeltet.

Gule/røde kort:

 • Ved rødt kort kan laget sette inn ny spiller etter 3 min. Utvist spiller kan ikke settes inn igjen og må i tillegg stå over neste kamp. Men, ved grove forseelser kan spilleren få flere kampers karantene og/eller utelukkelse fra turneringen. Dommere fyller ut utvisningsrapport som leveres sekretariatet.
 • Gult kort er å anse som advarsel. I klassene J/G6-12 år benyttes ikke kort.

Det handler om respekt, ikke sant?

 • Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!