Turneringsreglement

SPILLEBERETTIGELSE:
En spiller er spilleberettiget for sitt lag etter NFFs kampreglement. Dersom det blir krevd, må spillere til enhver tid kunne dokumentere sin alder ved å vise legitimasjon.
En spiller kan KUN delta på ETT lag i samme klasse i turneringen.

OVERÅRIGE SPILLERE:
Ikke tillatt. Ved behov kan søknad sendes arrangør, blir behandlet individuelt ut fra lagets sammensetning. Dispensasjoner gitt av NFK godtas, men kun 1 – en spiller av gangen på banen. Kopi av denne overleveres sekretariatet før første kamp spilles. Godkjennelse/avslag på søknader begrunnes ikke. Dispensasjonsspillere skal merkes med rød eller blå tape/bånd på venstre overarm.

FRAMMØTE:
Alle lag plikter å stille ferdigskiftet ved den bane deres kamp skal spilles, når kampen skal begynne iht. kampoppsettet. Lag som møter for sent, taper kampen på WO. Alle lag i sluttspillklasser må levere navneliste elektronisk, innenfor oppgitt frist. (via tilsendt påmeldingslink)

DRAKTLIKHET:
Dersom lagene har for like drakter, skal "bortelaget" skifte drakt. Hjemmelag er det laget som står oppført først i kampoppsettet.

SPILLETID:
3er: Spilletid på 1 x 12 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.
5ér: Spilletid på 1 x 22 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.
7er: Spilletid på 1 x 22 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.

SLUTTSPILL:
I sluttspill klassene, avgjøres rekkefølgen i det innledende spillet på følgende måte: • Flest poeng

 • Ved poenglikhet – best målforskjell
 • Ved lik målforskjell – flest scorede mål
 • Ved lik målforskjell og likt antall scorede mål – loddtrekning

I sluttspillet avgjøres vinneren på følgende måte:

 • Ved uavgjort i klassene småjenter/smågutter og jenter/gutter, blir det straffesparkkonkurranse med 3 straffer for hvert lag.
 • Ved fortsatt likhet, tar hvert lag en og en straffe til det er kåret en vinner.

SPILLEREGLER klassene 11-13 år.
NFF’s spilleregler gjelder med følgende unntak/presiseringer:

 • Straffespark tas fra straffesparkmerket på 8-meterlinjen.
 • Maksimum 7 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig.
 • Antall trenere/ledere som kan oppholde seg ved innbytterbenken under kampen, er begrenset til maksimum 2 personer.
 • Hvert lag kan ha så mange innbyttere en ønsker. Disse kan byttes ut og inn under hele kampen. Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten, som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foretas ved midtbanestreken.
 • Det kan ikke scores direkte fra avspark.
 • Regelen for offside gjelder ikke.
 • Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke scores direkte fra innspark. Ballen skal ligge stille på eller bak sidelinja. Motspilleren skal være minst 4 meter fra ballen.
 • Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 4 meter fra ballen.

KEEPER-REGLER

 • Målspark (ballen ute av spill) erstattes med utkast (målkast) og må utføres av keeper.
 • Keeper kan ikke spille ballen direkte fra eget målfelt over midten etter å ha berørt ballen med hendene. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midten. Keeper kan frigjøre/legge ned ballen til seg selv eller medspiller. Kan da sparkes ut (også over midtbanen) når spilleren er utenfor målfeltet.
  Fra det tidspunktet keeper kan sette ballen i spill og den blir satt i spill, skal det ikke gå mer enn 4 sekunder. Ved overtredelse tildeles motstander indirekte frispark på 6-meterlinjen.
  Gule/røde kort
 • Ved rødt kort kan laget sette inn ny spiller etter 5 min. Utvist spiller kan ikke settes inn igjen, og må i tillegg stå over neste kamp. Ved grove forseelser kan spilleren få flere kampers karantene og/eller utelukkelse fra turneringen. Dommer fyller ut utvisningsrapport, som leveres sekretariatet. Dommer tar tiden og skal gi klarsignal før ny spiller kan inntre på banen.

SPILLEREGLER klassene 6-10 år
NFF’s spilleregler gjelder med følgende unntak/presiseringer:

 • Maksimum 5 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Antall ledere/trenere som kan oppholde seg ved innbytterbenken under kampen, er begrenset til maksimum 2 personer.
 • Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå ved midtbanestreken.
 • Det kan ikke scores direkte fra avspark.
 • Tilbakespills-regelen praktiseres.
 • Innspark i stedet for innkast, motstander må være 4 meter unna.
 • Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 4 meter fra ballen.
 • I disse klassene er egen banehalvdel pressfri sone v målspark/utkast. Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen, når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten.
 • Ballførende lag må ikke vente til at motstander skal trekke seg tilbake, men har mulighet til å starte umiddelbart om ønskelig. Ballen er ikke i spill før den har forlatt straffesparkfeltet.
  Keeper-regler:
 • Målspark (ballen ute av spill) erstattes med utkast (målkast) og må utføres av keeper.
 • Keeper kan ikke spille ballen direkte fra eget målfelt over midten etter å ha berørt ballen med hendene. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midten. Keeper kan frigjøre/legge ned ballen til seg selv eller medspiller. Kan da sparkes ut (også over midtbanen) når spilleren er utenfor målfeltet.
  Fra det tidspunktet keeper kan sette ballen i spill og den blir satt i spill, skal det ikke gå mer enn 4 sekunder. Ved overtredelse tildeles motstander indirekte frispark på 6-meterlinjen.
  4 måls regel.
 • 4 måls regel. Om et lag leder med 4 mål, kan motstanderlag sette inn ekstra spiller. Dette justeres tilbake ved mindre en 4 måls ledelse.
  NFFs gjeldende regler for arrangører av cuper og turneringer og NFFs spilleregler for 5’er gjelder. Det arrangeres ikke sluttspill. Alle lag får spille 4 kamper. Kamper har spilletid på 1 x 22 minutt.

JURY OG PROTESTER:
NFF's kampreglement §12-3 punkt g følges; og lyder: Til å behandle brudd på turneringsreglene, NFF ?s kamp og konkurranseregler og protester skal det av arrangøren oppnevnes en jury på minst 3 medlemmer tilsluttet medlemsklubb i NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem. Eventuelle protester skal nedlegges skriftlig i turneringens sekretariat av lagleder senest 30 min. etter ferdigspilt kamp. Med protesten skal det følge gebyr på kr. 200.- som returneres hvis protesten tas til følge. Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder. Juryens avgjørelse er endelig. Blir protesten tatt til følge settes resultatet til 3-0.