Priser

Her finner du en oversikt hva det koster å spille fotball i Junkeren

Alle aktive i Junkeren IK skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Utøver er da forsikret og knyttet til Norges Idrettsforbund. Innmelding i klubben skjer via (LINK). I tillegg er det pålagt at alle styremedlem og trenere er medlem av klubben. Satsene for medlemskap i klubben fastsettes på Årsmøtet som avholdes hvert år i mars.

Følgende satser gjelder for medlemskap i Junkeren IK for 2023:

 • Aktive spillere kr. 600,- 
 • Styremedlem og trenere kr. 100,-
 • Støttemedlem kr. 550,-

Aktivitetsavgift
Aktivitetsavgift er knyttet til særidretten. Denne dekker blant annet hall- og baneleie til treninger og kamper, dommere, drakter, baller og diverse utstyr til lagene, bekledning til trenere, seriepåmelding, avgifter til krets, turneringsstøtte fra klubb, sportslig administrasjon, trenerkurs etc.

For fotball har styret vedtatt følgende satser for sesongen 2023:

 • Født 2017 kr. 1.700,-
 • Født 2016 kr. 1.700,-
 • Født 2015 kr. 3.100,-
 • Født 2014 kr. 3.100,-
 • Født 2013 kr. 3.600,-
 • Født 2012 kr. 3.600,-
 • Født 2011 kr. 4.000,-
 • Født 2010 kr. 4.000,-
 • Født 2009 kr. 5.100,- 
 • Født 2008 kr. 5.100,-
 • Født 2007 kr. 5.100,-
 • A-lag kr. 4.000,-

Når kommer faktura
Medlemskontingenten faktureres for seg i januar/februar og følger kalenderåret.

Sesongavgift er gjeldende for kalenderåret og faktureres i sin helhet i januar/februar.

Fritak og rabatter

 • Vi gir fritak av sesongavgift for ett barn pr trener for hver åttende spiller på laget.
 • Det gis søskenmoderasjon om man har flere barn som spiller fotball i klubben. Rabatten skal trekkes automatisk i Spond, men er du usikker er det bare å ta kontakt med oss.
 • Vi har gode ordninger for fritak og rabatter for familier som har det vanskelig økonomisk.

Kontakt daglig leder for dialog om faktura, fritak eller rabatter.