Priser

Her finner du en oversikt hva det koster å spille fotball i Junkeren

Alle aktive i Junkeren IK skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Utøver er da forsikret og knyttet til Norges Idrettsforbund. Innmelding i klubben skjer via (LINK). I tillegg er det pålagt at alle styremedlem og trenere er medlem av klubben. Satsene for medlemskap i klubben fastsettes på Årsmøtet som avholdes hvert år i mars.

Følgende satser gjelder for medlemskap i Junkeren IK for 2024:

 • Aktive spillere kr. 600,- 
 • Styremedlem og trenere kr. 100,-

Aktivitetsavgift
Aktivitetsavgift er knyttet til særidretten. Denne dekker blant annet hall- og baneleie til treninger og kamper, dommere, drakter, baller og diverse utstyr til lagene, bekledning til trenere, seriepåmelding, avgifter til krets, turneringsstøtte fra klubb, sportslig administrasjon, trenerkurs etc.

For fotball har styret vedtatt følgende satser for sesongen 2024:

 • Født 2018 kr. 2.000,- (182,- per måned)
 • Født 2017 kr. 2.000,- (182,- per måned)
 • Født 2016 kr. 2.500,- (227,- per måned)
 • Født 2015 kr. 3.600,- (327,- per måned)
 • Født 2014 kr. 4.000,- (364,- per måned)
 • Født 2013 kr. 4.000,- (364,- per måned)
 • Født 2012 kr. 4.500,- (409,- per måned)
 • Født 2011 kr. 4.500,- (409,- per måned)
 • Født 2010 kr. 5.000,- (455,- per måned)
 • Født 2009 kr. 6.000,- (545,- per måned)
 • Født 2008 kr. 6.000,- (545,- per måned)
 • Født 2007 kr. 6.000,- (545,- per måned)

Når kommer faktura
Medlemskontingenten faktureres for seg i januar/februar og følger kalenderåret.

Aktivitetsavgift er gjeldende for kalenderåret og faktureres i sin helhet i januar/februar i Spond. Man kan velge å betale alt på en gang, eller dele opp betalingen i 11 månedlige avdrag.

Fritak trenere

I Junkeren ønsker vi å verdsette jobben som gjøres av våre rundt 100 frivillige trenere, som hver uke bruker mange timer på å trene deres barn og klubbens lag. Praksis er ulik i klubbene i Bodø hva angår om trenere betaler aktivitetsavgift for egne barn man er trener for. I de aller fleste klubber betaler trenere full aktivitetsavgift og får trenerbekledning og relevante trenerkurs av klubb. I Junkeren gis våre trenere følgende goder:

- Fullt fritak av aktivitetsavgift for en trener per 8 barn per lag
Om laget har flere trenere enn man er kvalifisert til å få fritak for, så kan trenerne velge å dele summen av fritakene mellom hverandre.

- Junkeren bekledning:
Gratis bukse og genser hvert 2 år (fotball og håndball).
Gratis coach jakke for trenerne i ungdomsfotball gis en gang.
Trenerkurs i regi av NFF/NHF. Viktig at våre trenere gis muligheten til kompetanseheving.
Sesongkort for A lag i sin respektive idrett. Viktig at våre trenere er positive til våre A-lag for brobygging og økt engasjement.

Merknad: Medlemskontingent må ikke forveksles med aktivitetsavgift. Alle spillere, trenere og styremedlem må ha gyldig medlemskontingent for å kunne delta i aktivitet i et idrettslag. De fordeler man har som trener (les fritak aktivitetsavgift etc.) forutsetter at man har gyldig (betalt) medlemskap.