Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om IK Junkeren (IKJ) og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben, og er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Klubbhåndboka skal alltid ligge lett tilgjengelig på klubbens offisielle hjemmeside.

Dette dokumentet tilhører IK Junkeren (IKJ), og all godkjent reproduksjon av dette, må ikke under noen omstendighet bli brukt i konflikt med interessene til IK Junkeren.

 Klubbhåndbok for IK Junkeren (PDF/610.35 KB)