Sportsplan for IK Junkeren

I.K. Junkeren Fotball har som mål og blant annet utvikle gode utøvere over tid. Vi skal være tålmodige. Det betyr at vi ikke skal være så opptatt av å ta raskeste vei frem til målet, men heller se på hvordan vi sammen kan spille oss frem til gode opplevelser i form av samhandling - på tvers av alderstrinn, lag og kjønn.

Sportsplanen nedenfor ble revidert 01.12.2022

 Sportsplan - revidert 01.12.2022 (PDF/659.13 KB)