Fotballakademiet

Velkommen til vår nye satsning i barn- og ungdomsavdelingen i Junkeren, velkommen til Junkerenakademiet. Vår intensjon er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få kvalitativt gode treninger med våre klubbtrenere. Treningene skal gi spillerne utfordringer i et lystbetont miljø, og som et resultat av dette håper vi at alle spillerne utvikler seg positivt som spiller og menneske.


Det forventes at spillerne har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene. Dette gjenspeiler seg i klubbens verdier: Respekt – Artig – Målrettet.

 

Akademigrupper
Akademiet er for gutter og jenter i alderen 13-16 år. Gruppene deles primært inn i følgende grupper:

  • 13/14 år
  • 15/16 år

Gruppene er ikke statiske så det kan forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til den andre. Akademisjefen gjør de sportslige vurderingene. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet.

 

Treningene
Gruppen 13/14 år trener mandag og torsdag kl. 15.00 - 16.00.
Gruppen 15/16 år trener mandag og torsdag kl. 16.00 - 17.00.

Treningene er i Nordlandshallen fra 1. oktober og ut april. I perioden fra mai til og med september trener vi ute på Stordalen kunstgress.
NB! Det kan forekomme endringer i treningsdager da vi må ta hensyn til både disponibel hall- og banetid, samt kampsesong.

 

Hva koster det og hvordan betaler man?
Fotballakademiet koster kr. 5.000 pr år og blir fakturert sammen med sesongavgiften. I løpet av januar/februar sendes det ut faktura for hele året pr epost. Faktura kan man dele opp i månedlige avdrag om ønskelig. Kan også deles i 2, 3 og 4 deler om det er å foretrekke.

 

Påmelding
Vi har totalt plass til 30 spillere i hver gruppe. Send e-post til post@junkeren.no for påmelding til akademiet.