Fotballakademiet 2023

Påmelding er ikke åpnet.

Vi har gleden av å presentere vår satsning i barn- og ungdomsavdelingen i Junkeren fotball - velkommen til Junkeren fotballakademi. 

Vår intensjon er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få kvalitativt gode treninger med våre klubbtrenere, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å bli en bedre fotballspiller. Treningene skal gi spillerne utfordringer i et lystbetont miljø, og som et resultat av dette håper vi at alle spillerne utvikler seg positivt som spiller og menneske.

KLIKK HER FOR PÅMELDING (Link kommer) (periode 1: Januar - juni)


Det forventes at spillerne som er en del av akademiet har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene. Dette gjenspeiler seg i klubbens verdier: Respekt – Artig – Målrettet.

Treningsperioder
I 2023 tilbyr vi akademi for jenter 10-13 år og gutter 10-12 år. Påmelding til akademiet gjøres for en periode av gangen. For påmelding til akademiet har vi valgt å gå over til påmeldingsløsning fra Spond.

I 2023 deles det inn i to perioder:

  • Periode 1: Januar - juni
  • Periode 2: August - desember

Akademigrupper
Gruppene deles inn etter påmelding. Treningsdager er primært som følger:

  • Jenter 2013 og 2012 trener mandager kl. 15-16 i Nordlandshallen
  • Jenter 2011 og 2010 trener mandager kl. 16-17 i Nordlandshallen
  • Gutter 2013 og 2012 trener torsdager kl. 15-16 i Nordlandshallen
  • Gutter 2011 trener torsdager kl. 15-16 i Nordlandshallen

NB! I månedene mai og juni trener vi ute på Stordalen kunstgress.

Gruppene er ikke statiske, så det vil forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til en annen slik at spillerne får utfordringer på sitt nivå eller på høyere nivå. Her har ikke alder noen betydning, men spillerens ferdigheter og modning. Er man god nok til å hospitere opp ett eller flere alderstrinn vil vi legge til rette for det. Akademisjefen gjør de sportslige vurderingene sammen med de øvrige spillerutviklerne. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet.

Hva koster det og hvordan betaler man?
Man melder seg på for en periode av gangen. Betaling gjøres ved påmelding. Pris for de ulike periodene er:

  • Periode 1: Januar - juni kr. 2.500
  • Periode 2: August - desember kr. 2.500

 

Påmelding
Vi har plass til 30 spillere i hver gruppe i periodene vi trener innendørs. I periode 2 når vi trener ute i Stordalen har vi bedre kapasitet, pga større tilgjengelig areal. Om dere ikke får plass på akademiet kan dere sende e-post til post@junkeren.no så vil vi se om vi klarer å få plass eller sette opp på venteliste.