Kontaktinfo lag

Her finner du kontaktinformasjon til alle lags trenere og øvrig støtteapparat.

Alle lag i Junkeren skal ha ressurspersoner i tilknytning til sitt lag for å sikre god aktivitet og at lagene driftes best mulig. Klubben stiller følgende krav:

  • Én trener pr. 8 barn
  • Foreldrekontakt
  • Økonomiansvarlig
  • Dugnadsansvarlig

Det er også anbefalt at alle lag har sosialkomite som har i oppgave å legge til rette for sosiale aktiviteter slik at barn og foreldre blir godt kjent også utenfor fotballbanen.